מחוברים #4, אדר תשפ"ג, מרץ 2023

נשירה

נשירה

נשירה גלויה ונשירה סמויה

ומה אצלנו?

מעני האגף לטיפול בנשירה

אז מה התחדש?

הרחבת מעני האגף לטיפול בנשירה

תמונת העתיד

חברה שוויונית, מתקדמת ומובילה

על נשירה ברשת

מבחר אתרים ומאמרים מומלצים

ומה אצלנו?

מעני האגף לטיפול בנשירה

מידע נוסף לפי אגפים

אגף א חינוך קדם יסודי

מרחב שמאפשר לחלום ולממש

אגף א חינוך יסודי

חזון גדול פרטים קטנים

אגף א חינוך על יסודי

לחנך היום, לייצר את המחר

אגף א חינוך מיוחד

חינוך מיוחד-שירות ולא מקום💜

אגף א חינוך ילדים ונוער בסיכון

אגף א חינוך ילדים ונוער בסיכון

האגף למחוננים ומצטיינים

האגף למחוננים ומצטיינים

אגף לקליטת תלמידים עולים ותושבים חוזרים

מקום שנותן מקום

היחידה לתוכניות משלימות למידה

יחידה קטנה משימות גדולות

אגף בכיר שפ"י - שירות פסיכולוגי ייעוצי

לפעול במקצועיות ולאפשר צמיחה, בתנאים של רגישות, אמפתיה ותקווה.

יחידת הפיקוח על הבריאות

יחידת הפיקוח על הבריאות

אגף בכיר בחינות

אגף בכיר בחינות

מערך המו"פ - מחקר ופיתוח ניסויים ויוזמות

רף גבוה מגביה למעלה

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

שיתוף צוות מטה האגף בניהול המשימות...

היחידה לתוכניות ושותפויות בין מגזריות

שותפות עושים באהבה או לא עושים בכלל🙂

מנהלת ניהול עצמי ותוכנית מרום

מנהלת ניהול עצמי ותוכנית מרום

אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך

אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך

אגף בכיר אמח"י - ארגון מוסדות חינוך

אגף בכיר אמח"י- ארגון מוסדות חינוך

אגף א תקציב ומנהל

אגף א תקציב ומנהל

היחידה לשיוויון בין המינים

עושות/ים שוויון לעתיד

יועצת מקצועית שני תורגמן - אגף א' ילדים ונוער בסיכון, המנהל הפדגוגי, משרד החינוך