עוצמתן של אומות נשענת על רמת ההשכלה והתרבות שלהן

shirinna@education.gov.ilההיסטוריון המוסלמי הנודע אבן חלדון (1332-1406) טען כי עוצמתן של אומות נשענת לא על חוזק הצבאות שלהן אלא על רמת ההשכלה והתרבות שלהן. הוא תיאר את עלייתן ושקיעתן של אימפריות אשר לא השכילו ליישם עקרון מרכזי זה. אגף לחינוך ערבי במשרד החינוך, רואה במניעת נשירה יעד מרכזי שישפיע באופן מכריע על רמת ההישגים ועל האופן […]

מח”ט וירטואלי

משרד החינוך מקימים בפעם הראשונה תיכון וירטואלי דרך למידה מרחוק לתלמידים נושרים

מניעת נשירה מנקודת המבט של הפדגוגיה הטיפולית

“הרגשתי שאני לא מתחבר” כך מתארים תלמידים נושרים את מה שהביא אותם להתנתק מהמסגרת הבית ספרית. חלקם מסתגרים – מתרחקים אפילו מחברת השווים, אחרים מחפשים את מה שאבדו בשוטטות או בחיי רחוב. אבל בשני המקרים הם מתנתקים מלמידה ועל כן גם במידה רבה מעצמם. הנשירה מתרחשת כאשר הלמידה לא מצליחה לחולל את השפעתה המיטיבה על […]

מנהיגות במבחן הנשירה

לגדול בפריפריה להצטיין ולהמשיך ללימודים גבוהים נחשבת למשימה מורכבת עבור תלמידים בחברה הערבית והבדואית. לעיתים, תקרת השאיפות מסתכמת בזכאות לבגרות בלבד, שיעורי הנשירה עומדים על אחוזים גבוהים ביחס למגזרים אחרים ומורידה את אחוז המסיימים מסלול בגרות מלאה. “דוקאטוס” תכנית שמוביל האגף לחינוך על יסודי מזה 5 שנים, הוא מודל המרחיב את סל המענים לצמצום פערים […]