האגף לקליטת תלמידים עולים ותושבים חוזרים פיתח ומפעיל את תכנית “עוגן” במטרה לצמצם מקדמי נשירה סמויה ולבנות מענה ייחודי לתלמידים עולים בחטיבות הביניים הנמצאים בסכנת נשירה.

קשיי השתלבות ונשירה סמויה של תלמידים עולים בחטיבת הביניים עלולים לנבוע ממשבר כפול הן בשל גיל ההתבגרות והן בעקבות ההגירה. תלמידים אלה עשויים לחוות תחושה של אובדן דרך, תחושת שוליות, מובסות עצמית וכעס. מחקרים מראים שנשירה ממסגרת חינוכית עשויה להימנע הודות לסביבה בית-ספרית תומכת וליצירה יזומה של הזדמנויות להצלחה.

מטרת התכנית היא לסייע לתלמידים העולים בגיל ההתבגרות להביא לביטוי את כוחותיהם ואת יכולותיהם וקולם הייחודי. המורה-המעצים יבנה תכנית שנתית גם לקבוצה וגם לכל תלמיד בנפרד, תוך כדי יצירת חיבורים בין תהליך ההעצמה האישי לבין חיזוק המסוגלות וההשתלבות במערכת הבית-ספרית.

לכן התוכנית שמה דגש על גיבוש הקבוצה לבניית תחושת שייכות, זיהוי החוזקות והצבת יעדים ברי השגה, בניית תמונת עתיד מוצלחת ופעילויות העצמה במרחב הבית-ספרי והקהילתי.