מתוך המציאות המורכבת של מגפת הקורונה עולה החשיבות של למידה רגשית חברתית (SEL). תכנית מרום נותנת לכך מענה מקיף ומסייעת בהטמעת SEL בבתי הספר.

מהי תכנית מרום?

תכנית מרום עוסקת בפיתוח מנהיגות בית ספרית, ליווי צוותי חינוך, ומתן כלים פדגוגיים, ארגוניים וכלכליים.

כיצד מקדמת תכנית מרום הטמעת SEL?

ארגון CASEL הגדיר מספר צעדים להטמעת SEL בבתי הספר:

  1. הקמת צוות SEL בית ספרי: מדריכי מרום מסייעים בבניית שדרת המנהיגות בבתי הספר, ומובילים הקמת צוות SEL בית ספרי. המדריכים מסייעים בבחירת חברי הצוות, ותכנון וניהול ישיבות הצוות.
  2. טיפוח החוסן של המורים: תכנית מרום עוסקת באופן ישיר בהעצמת הצוותים החינוכיים, חיזוק המוטיבציה ותחושת המסוגלות, וטיפוח החוסן שלהם.
  3. התאמת התחום הפדגוגי: מדריכי מרום מלווים את המורים ובעלי התפקידים בבית הספר, ומעניקים הכשרה מקצועית וסיוע בתכנון שיעורים בהם משולבים רכיבי SEL.

מדריכי מרום נמצאים בשטח ומסייעים לצוותים החינוכיים לחזק את מקומה של הלמידה הרגשית חברתית, הנדרשת כל כך בעת הזאת.