במעבר מהלמידה במסגרת החינוכית של הבוקר למסגרת הצהרון נדרשים התלמידים למיומנויות ולהבנות רגשיות-חברתיות. הילדים לומדים להיפרד, להיפגש ולהסתגל למסגרות שונות. שיח רגשי גלוי לחידוד המודעות למשימת המעברים, לצד ביסוס פעולות מובנות וצפויות מראש, מסייעים לתלמידים לחוש מוגנים ובעלי כוחות להתמודד עם הרצף החינוכי המתמשך.

הצוותים בצהרוני ניצנים מקדמים למידה רגשית-חברתית באמצעות טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ונקיטת פעולות פרואקטיביות ליצירת תחושת ביטחון ומוגנות. פעולות אלו כוללות שגרה קבועה של מעבר ממסגרת הבוקר למסגרת הצהריים, דבר המסייע לתלמידים לבסס תחושת  יציבות בזמן המעבר.  בנוסף, הצהרון פועל על פי סדר יום מובנה הכולל פעילות רגשית וחברתית. השגרה היום יומית כוללת שיח חברתי-רגשי, ביטוי רגשי, משחקים חווייתיים, תמיכה לימודית ומתוך כך היא מאפשרת ליצור יחסי קרבה ואכפתיות בין הצוות לבין התלמידים. יחסים המקנים לתלמידים תחושת שייכות ומוגנות.

יצירת אקלים תומך לצד סדר יום קבוע, גבולות ברורים וקשר בין צוות הצהרון, צוות בית הספר וההורים, מייצרים עבור התלמידים מקום בטוח מבחינה פיזית, התפתחותית ורגשית.

פעילויות פורטל עובדי הוראה

סדר היום וחשיבותו