תינוק נולד – ‘אגף לידה עד שלוש’. האחים הגדולים (אגפי-הגיל) והמשפחה (המערכת על שלוחותיה) מתגייסים למשימת הגידול ומושפעים ממנה. למענם ליקטנו “מילים-ראשונות”: נגיעה אמפתית ורכה שמבקשת לסייע בהתוויית מסלול התפתחותי מיטיב לפעוטות, לצוותים ולמשפחות.

בתהליך מקביל לתינוקות הרכים, המערכת כולה נכנסת לתהליך צמיחה. בדומה למשפחה שמתרחבת בשמחת התחדשות שמהולה בחששות, כך גם המערכת זקוקה לליווי בתהליך שינוי.

בהיותן דמויות התקשרות מטפלות הפעוטון משפיעות על הרווחה הרגשית של הילדים באמצעות היענות מותאמת ואותנטית לצרכיהם הפיזיים והרגשיים (מגע, אכילה ושתייה, ניקיון, הגנה, שיח, התפעלות, חום). היענות גמישה ורגישה לכל ילד וילדה הופכת את המפגש בפעוטון לבסיס בטוח בו חוקרים הילדים את העולם ואת עצמם בעולם. החוסן הרגשי והמקצועי של המטפלות תורם לרווחתן מסייע להן לכונן אקלים מוגן בסביבה חמה ומיטיבה שמזמנת שגשוג והתפתחות, ראשית עצמאות ותחושת מסוגלות.

השותפות החינוכית בין ההורים לבין המטפלות תאפשר התבוננות משותפת על הרצף החינוכי-התפתחותי של הילדים לשם ליווי הילדים וחיזוק כוחותיהם, מתוך שאיפה לספק להם את מיטב המענים ההתפתחותיים הנדרשים ולטפח בקרבם מיומנויות רגשיות-חברתיות תואמות גיל, כגון ויסות, תקשורת ועצמאות.