דני עלה לארץ עם הוריו בגיל 14. חטיבת הביניים שקלטה אותו דאגה לשיעורי הקניית השפה ולתגבור לימודי, אך למרות זאת, דני לא התקדם ואף הראה סימני תסכול, כעס ונשירה.

הצוות החינוכי, שדאג לדני, יזם אתו שיחה שבעקבותיה הם הבינו שהוא אינו מרגיש שייך. דני הסביר שעליו לעבור דרך ארוכה על מנת להגיע לרמת הכיתה, ולכן הוא מרגיש תסכול וחוסר מסוגלות. הפערים התרבותיים יצרו קושי חברתי והוא חש די בודד.

הידעתם?

קשיי השתלבות ונשירה של תלמידים עולים עלולים לנבוע ממשבר כפול הן בשל גיל ההתבגרות והן בעקבות ההגירה. תלמידים אלה עשויים לחוות תחושת אובדן דרך, שוליות וחוסר מסוגלות.

לכן הם זקוקים למעטפת ארגונית רגשית-חברתית ולימודית.

האגף לקליטת עלייה ותלמידים עולים מפעיל בחטיבות הביניים את “תכנית עוגן” שמטרתה לסייע לתלמידים העולים המתבגרים להביא לביטוי את יכולותיהם, ולגשר על הפערים התרבותיים והחברתיים.

החיבור בין תהליך ההעצמה האישי לבין חיזוק המסוגלות וקידום ההשתלבות במערכת הבית ספרית תורמים לחיזוק תחושת השייכות והמסוגלות של התלמידים העולים תוך צמצום מקדמי נשירה.