חוק חינוך חובה – חינם מתחיל מגיל 3 החל משנת 2013

בגיל הרך נמצא הילד במסגרת ,אשר רואה אותו בתפקודו בכל תחומי ההתפתחות לאורך יום הלימודים.

קיימת חשיבות רבה לצוות החינוכי בגן, המיטיב להכיר מקרוב את משפחת הילד ולראות את חוזקותיו ,יכול לזהות קשיים בתחומים שונים, לקדם ובעת הצורך להפנות לגורמי טיפול בקהילה.

נשירה ממערכת החינוך בגיל הרך באה לידי ביטוי בקרב ילדים, הרשומים למוסד החינוכי אך לא פוקדים אותו כלל או פוקדים אותו באופן לא סדיר. הדבר קשור לרוב למאפיינים משפחתיים המשפיעים על היכולת לליווי למסגרות החינוכיות ולעתים נובע מתפיסות או עמדות כלפי מערכת החינוך בכלל או חוסר הכרת החשיבות של המערכת בגיל הרך. עמדות אלה משפיעות לעתים על החלטת הורים על סוג המסגרת לילדם ולכן לעתים נראה ביטוי לנשירה בבחירה בחינוך ביתי ובמסגרות לא מפוקחות.

בנוסף לכך, האיתור המוקדם המתקיים בגיל הרך, מאפשר לילד לקבל מענים מותאמים לצרכיו כבר בשלבים מוקדמים. מתן הזדמנות שווה ומענה מותאם בשלב מוקדם מאפשר צמצום פערים, תחושת שייכות וחוויות הצלחה. אלה חשובים לצורך צמצום הפוטנציאל לנשירה במסגרות ההמשך.