מרחבי משחק בגן הילדים

במה משחקים? היכן משחקים?

במחקר על שוויון הזדמנויות בגיל הרך נמצא כי לילדי הגן העדפות תואמות מין לצעצועים בהם הם משחקים:

בנות משחקות בעיקר בצעצועים הקשורים לביטוי לשוני והלקוחים מחיי המשפחה. בנים לעומת זאת יעדיפו משחקי בניה. ביטוי נוסף לתופעה הזאת בגן הוא חלוקה לא-מודעת של הגן לאזורים “ששייכים” לבנים שבנות ממעטות יחסית לשחק ולשהות בהם, ואזורים אחרים “ששייכים” לבנות שבנים משחקים בהם רק לעיתים רחוקות.[1]

ידוע כי בנות נוטות לצמצם מקומן במרחב ובנים נוטים לתפוס מקום גדול במרחב. זה בא לידי ביטוי בשטחים הנתפסים על ידי הילדים במרחב ובחצר הגן.

במרחבי הגן העתידי, אנו מעודדים עיצוב מרחבי יצרנות המעודדים את העבודה המשותפת של קבוצת ילדים סביב פרויקטים ומזמנים השראה לדרכי עבודה של אחרים. המרחב יכול לתת במה וניראות לקהילת הילדים המשתמשים בו, תליית תמונות של ילדים בעבודה, ציטוטים שלהם ועוד.

מרחבי יצרנות בגן העתידי: עמדת פירוק ותיקון, נגרייה, רובוטיקה, עמדת עבודה עם טקסטיל, לגו, קרטוניה בגן.

סרטון הקרטוניה

 

 

 

[1] גור, ח., מזלי, ר. (2001) תכנית נסיונית לשוויון בין המינים לגיל הרך