למידה רגשית-חברתית (SEL) וטיפוח מיומנויות בגיל הרך, כתשתית וכחלק מטיפוח מוקדם של מיומנויות דמות הבוגר של מערכת החינוך.

בגיל הרך, כחלק מהלמידה הרגשית-חברתית, נבחר להתמקד בפיתוח מיומנויות תוך-אישיות ומיומנויות בין-אישיות.

ראו: מיומנויות – חוברת שבילים.

ה’גן העתידי’ מאפשר פיתוח של מיומנויות הלמידה הרגשית-חברתית ומושתת על מספר עוגנים פדגוגיים. אחד העוגנים הוא ביטוי אישי. זהו עיקרון פדגוגי שמאפשר את התפתחותו של המרחב התוך אישי הנוגע למודעות עצמית ולהכרה במאפיינים, ועוסק בהעדפות, בנטיות הלב, ביכולות של כל ילד וילדה בגן, ובהכוונה עצמית המאפשרת התמודדות עם לחצים ומשברים.

צפו בסרטון:  בית חולים לחיות

עוגן נוסף הוא עוגן הקהילתיות, מאפשר את התפתחותו של המרחב הבין-אישי. למידה רגשית-חברתית הנוגעת למארג היחסים בין התלמיד לחברה הקרובה לו בתוך הגן ובקהילה, למשל: היכולת להבין נקודות מבט שונות, גילויי רגישות ואמפתיה לאחר, תקשורת ברורה וקשובה עם אחרים, שיתוף פעולה ועוד. בתהליכי טיפוח הקהילתיות ההתייחסות היא לשני ממדים: לגן כקהילה של באי הגן ולגן בקהילה, היינו, ליחסים עם הקהילה שמחוץ לגן, כמאפשרת לקדם זהות, שייכות תרבותית וערכים חברתיים.

צפו בסרטון:  חלומות מתגשמים