לגדול בפריפריה להצטיין ולהמשיך ללימודים גבוהים נחשבת למשימה מורכבת עבור תלמידים בחברה הערבית והבדואית.

לעיתים, תקרת השאיפות מסתכמת בזכאות לבגרות בלבד, שיעורי הנשירה עומדים על אחוזים גבוהים ביחס למגזרים אחרים ומורידה את אחוז המסיימים מסלול בגרות מלאה.

“דוקאטוס” תכנית שמוביל האגף לחינוך על יסודי מזה 5 שנים, הוא מודל המרחיב את סל המענים לצמצום פערים בחברה הערבית והבדואית, לקראת בניית מודל הליווי הדיפרנציאלי לחברה הערבית והבדואית, נבחר מודל דוקאטוס כמודל המורחב לכלל החברה הערבית והבדואית.

בתוכנית זו, קיימות פעולות ממוקדות למניעת נשירה שהיא אחד הגורמים לפער: מובילים, רכזים ועו״ס הפועלים לאיתור תלמידים פוטנציאליים לנשירה, בונים להם תכנית מותאמת אישית וקבוצתית הכוללת: הדרכת הורים, ארוחת בוקר, מקהלה, קבוצת כדורגל, טיפול באומנות ועוד, במטרה ליצור חווית שייכות של תלמידים למוסד.

ומה אומרים בשטח? מנטורים המלווים בתי הספר וגם מנהלים שבתכנית מדווחים על עלייה בביטחון העצמי של מועמדים לנשירה, בשיפור הישגים, וצמצום ממדי הנשירה.

“התקדמנו משמעותית” אומרת אילנית וייטמן מובילת תחום מניעת נשירה של בתי ספר בתכנית,  “הענקת כלים לבתי הספר לבנות תכניות מותאמות אישית השפיעו על תחושת ההצלחה והשייכות של התלמידים שהיו בדרך להיפלט מהמסגרת”.