במבחני כושר קוגניטיבי בישראל, כמו בעולם כולו, מאותרים יותר בנים מאשר בנות (במגזר דובר העברית. במגזר דובר הערבית המצב הפוך). פער זה קשור לתהליכי חיברות: בנים ניגשים למבחנים, מעזים לענות על שאלות שאינם יודעים את התשובה עליהן ומתמידים בהשתתפות בתוכניות טיפוח יותר מאשר בנות. הורים לבנים מבקשים מבחן חוזר יותר מהורים לבנות.

באגף למחוננים ומצטיינים יודעים כי מחוננות אינה תכונה תלוית מגדר, ופועלים לצמצם את הפער המגדרי בתהליך האיתור כך שבנות מחוננות ומצטיינות יאותרו באופן שוויוני ככל שניתן ויקבלו מענה במסגרות הטיפוח. לצורך זה נעשות פעולות התערבות בתהליכי האיתור והשיבוץ, וכן במהלך שנות הלימודים בתוכניות הטיפוח:

  • הקפדה על פריטי מבחן נטולי הטיה מגדרית
  • קביעת ספי קבלה דיפרנציאליים לבנים ולבנות ברמה ארצית ומקומית
  • תמיכה בתלמידות במסגרות הטיפוח הייעודיות במטרה לצמצם נשירה
  • אופציה של מסלול נפרד לבנות מחוננות בתחום המדעים
  • העלאת מודעות הורים לצרכי הבנות המחוננות והאופן שבו נותנות התוכניות מענה מתאים.