בכוחו של חינוך להשפיע על אימוץ דפוסי התנהגות וחשיבה שוויוניים בהתייחס למגדר ולמיניות. חינוך שמניח שוויון מגדרי מקדם את כבוד האדם באשר הוא אדם, ומעודד תלמידים ותלמידות לשאוף לקבלה עצמית ולחיים של אותנטיות ורווחה.

המודלים הראשוניים שמחנכים למודעות למיניות הם הסביבה הקרובה של הילד והילדה; ההורים, המשפחה, הקהילה. נוכח המודל בו צפו הילדים מינקות, עולה השאלה: כיצד יכולה מערכת החינוך לחנך למיניות בריאה ולתפיסה מגדרית שוויונית?

בתכנית  “לצמוח ולגדול –  מסע לגיל ההתבגרות” שנכתבה ביחידה למיניות ולמניעת פגיעה בשפ”י, מקבלים אנשי החינוך כלי-שיח לליווי המתבגרים בתהליך העמקת המודעות ההתפתחותית. התכנית, שמתייחסת גם לסטריאוטיפים מיניים, מעודדת לחשיבה ביקורתית ולקבלת החלטות מושכלת בכל הקשור למיניות בריאה.

חינוך לשוויון מגדרי קשור קשר אמיץ לתפיסת המיניות. בכוחה של התערבות חינוכית לאתגר סכמות לא שוויוניות בעזרת דיון כיתתי מעורב בנים ובנות. על מצע הבסיס השוויוני שמניחים אנשי החינוך ביסודי, ממשיכים מורי החטיבה ומרחיבים את הדיון אודות שוויון מגדרי, מיניות בטוחה וכבוד האדם.

רוצים להבין יותר? אל תוותרו על הסרטון “סטריאוטיפים מיניים”