הסיפור ההיסטורי, החוק בפיזיקה ואפילו הנוסחה במתמטיקה – הם כולם בבחינת מורים נפלאים ללמידה רגשית חברתית.

מפגש לימודי שמעשיר את עולם הידע של התלמידים יכול להעשיר בה בעת גם את נפשם וגם את עולמם הרגשיחברתי בהינתן שהמורה מזמן זאת. לדוגמה, אימון בגילויי אמפתיה לדמות ספרותית יש בו כדי לשכלל את היכולת האמפתית של התלמידים;  צפו בסרטון “מבט אמפתי”

למידה רגשית-חברתית מתאפשרת כל העת בלמידה השוטפת בתחומי הדעת באמצעות חיבור למיומנויות הרגשיות-חברתיות שגלומות במפגש הלימודי ותרגול התנסויות בין אישיות, המשגה ורפלקציה.

מורות ומורים אשר משכילים להפיק מהתוכן הנלמד היבטים רגשיים וחברתיים ירוויחו שלושה עומקי משמעות ללמידה:

  1. התלמידים והמורים יזהו כיצד תהליך הלמידה משפיע על רגשותיהם ויעמיקו מודעות לעצמם.
  2. התלמידים יתאמנו במיומנויות בינאישיות בינם לבין מוריהם ולבין חבריהם לכיתה.
  3. התלמידים יתעכבו על האופן בו הידע החדש מהדהד בעולמם והופך למשמעותי עבורם ומתוך כך ישתפרו הבנתם וזכירתם את הנלמד.

כיצד נלקט את השפע הרגשי-חברתי בלמידה? נהפוך אותו לחלק בלתי נפרד מיחסי מורה-תלמיד ומתהליך ההוראה-הלמידה. לעזרתכם:

מחוון דמות, מחוון מתודה, מחוון תוכן