אלפי תלמידים מגיעים מדי שנה לפעילויות חינוכיות במוזיאונים הנתמכים ע”י המשרד בתחומים; מדע, היסטוריה, מורשת וארכיאולוגיה, בהתאם לקול קורא.

המפגש של תלמידים עם החוויה המוזיאלית מעורר התרגשות, סקרנות ועניין שיוצרים תנועה בחשיבה וברגש. הגירויים החושיים והרגשיים הם קרקע ללמידה מצמיחה ודינמית, דרך עיבוד הנתונים ובניסיון לפענח את הרעיון או את הבעיה המוצגת בפניהם. זהו בסיס לפעילויות חקר, להתנסות ולגילוי המסר והרעיונות בלמידה משותפת ובדיון מודרך, תוך שימוש במיומנויות רגשיות וחברתיות שנלמדו לאורך השנים כמו: סובלנות, אמפתיה, יצירתיות, קבלת החלטות ועוד.

המוזיאון הוא מרחב למידה חוץ בית ספרי, המעורר השראה, תוך ריבוי נקודות מבט ופיתוח חשיבה ביקורתית. הנושאים הנלמדים בתחומי הדעת השונים בבית הספר מקבלים הרחבה ופיתוח מתוך שאיפה לאפשר לתלמידים חיבור רגשי לחוויה ולתוכן.

הלמידה השיתופית, תהליכי ביסוס ההבנה והידע, יחד עם למידת ערכים ומיומנויות, מזמנים למידה רגשית-חברתית בסביבה המוזיאלית, באופן אינטגרלי לתחום הדעת של המוזיאון. כל אלו שזורים במערך ההדרכה ובתפיסה החינוכית, פדגוגית של המשרד  אותם מקדם האגף בשיתוף עם המוזיאונים.

הלמידה במוזיאון היא חוויה רב חושית מעצימה, מלמדת ונגישה למגוון אוכלוסיות התלמידים. תלמידים רבים “זורחים”  בלמידה חוץ כיתתית במוזיאונים ומצליחים להביא לידי ביטוי צדדים יצירתיים ורגשיים שהם עצמם, המורים וחבריהם לכיתה פוגשים לראשונה. יש תלמידים שעבורם פעילות החינוך הזו היא ההזדמנות היחידה לחשיפה ולהיכרות עם מוזיאון.

לקבלת מידע נוסף הנכם מתבקשים לפנות לרויטל דותן, אגף יישומי חוק ומדיניות בחינוך