ייתכן כי בעוד כמה שנים התלמידים שלנו ייזכרו פחות בציונים שקיבלו במתמטיקה או באנגלית, אבל את השיח הרגשי במפגשי הלמידה, את הרגשת הביטחון שהעניק להם מורה קשוב, את תחושת המשמעות שחוו במעורבות החברתית, את “מעגלי השיח” ובעקבות כך את יכולתם לטפח לעצמם עולם של חוסן רגשי וחברתי – את אלה הם ייקחו עמם לכל החיים.

והעשייה הרגשית-חברתית רחבה ומגוונת:

כחלק מתפיסת העולם של האגף לחינוך על יסודי, ובשיתוף שפ”י ומינהל ח”ן, הותאמו תכני שיעורי החינוך לצרכי השעה. כעת, שיעור חינוך נותן ביטוי משמעותי יותר לעולם הרגש של התלמידים ומאפשר להם להעמיק ידע, לברר עמדות ולטפח מיומנויות רגשיות וחברתיות.

כך גם תכנית מרח”ב שפיתח האגף. העבודה שמתקיימת במרכז מרח”ב שמוקם בבית הספר מסייעת בהובלת תהליכים חברתיים-רגשיים ותורמת לשיפור בהישגי התלמידים.

וכמוה, תכנית חאלו”ם לפיתוח אחריות, לצמיחה לימודית, רגשית וחברתית בקבוצות קטנות ומעגלי שיח ולמידה, לביסוס אמון בין השותפים.

 

והתגובות נלהבות – רחל לאור, מ’מקיף להימן’ בדימונה מספרת: “ההשקעה במרח”ב הבית ספרי – היא דימוי לאכפתיות של בית הספר”.

ועל שעת חינוך יש למיכל שטיינמץ מ’אולפנת קריית ארבע’ רק מילים טובות: “שעות החינוך ייזכרו בשיח על הרגשות, שנתן כלים לחיים האמתיים.”