חשבתם שילדים צעירים רוכשים בקלות שפה חדשה? ממצאים העולים ממחקים הראו שגם עבורם מדובר בתהליך מורכב וארוך אך הכרחי להשתלבותם בישראל. לכן,  מומלץ להגביר את המאמצים לסיוע ברכישת השפה גם לפעוטות.

בשל אורחות חיים שונים מאלה שהורגלו אליהם בארצות מוצאם, הילדים העולים והוריהם חווים מעבר בין-תרבותי מורכב. במדינות שונות מסגרות חינוך לגיל הרך אינן קיימות כלל, ואם כן קיימות, יש הבדלים כמו בסביבה הפיזית, באופן הלמידה ובקשר בין ההורים לצוות החינוכי.

הקשר עם ההורים העולים חשוב להשתלבות הפעוט לכן יש לעשות כל שניתן לקידום התקשורת עם ההורים ולהגביר את תחושת השייכות שלהם לקהילת המעון.

ניתן למשל להנגיש ולתרגם מידע חשוב על הנעשה במעון או להציג הודעות על לוח המודעות בשפות רלוונטיות עבור ההורים.

על צוות החינוכי של המעון לפתח כשירות תרבותית שתתבטא במודעות וברגישות כלפי הילדים העולים ומשפחותיהם, ותתאפיין במתן כבוד  לתרבות ארץ המוצא ולשפת האם של העולים.