במלאת עשור לתוכנית “מפתח הל”ב” בחינוך היסודי, מתפרסמת התוכנית המחודשת[1] שפותחה ומיושמת בהתאם לעקרונות להוראה איכותית  של SEL (עפ”י CASEL):

עיקרון 1. רצף בלמידה ובהתנסויות

התוכנית מזמנת ללומדים רצף של הזדמנויות ללמידה רגשית-חברתית ולהתנסות בחיבור לערכים: בשעת חינוך, במעורבות החברתית, בתחומי הדעת השונים, במעגל השנה ובאורח החיים הבית ספרי.

עיקרון 2. התנסויות (למידה אקטיבית)

הלמידה מתורגמת להתנסויות במעגלים הולכים ומתרחבים, בהתאם להתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית.

עיקרון 3. מיקוד בהיבטים חברתיים

שיח חינוכי והתנסויות בהיבטים חברתיים, בערכים ובתכנים אקטואליים שרלוונטיים לעולמם של התלמידים.

עיקרון 4.  הוראה מפורשת וישירה של מיומנויות SEL

אימון ממוקד במיומנויות SEL לצד למידה והתנסות במגוון פרקטיקות ותכנים רגשיים-חברתיים בשיעורי מפתח הל”ב.

עיקרון 5. רגישות תרבותית

תהליכי ההוראה-למידה מדגימים פתיחות תרבותית, הוגנות ורגישות, ומאפשרים לברר סוגיות שרלוונטיות לקהילת בית הספר, תוך יצירת התאמות תרבותיות.

התוכנית המחודשת כוללת:

א. סילבוס ספירלי ותכנית רב-שנתית

ב. יחידות הוראה-למידה המציגות ידע, מיומנויות (SEL) וערכים והמאפשרות בחירה והתאמה לכיתה.

ג. מאגר מהלכים ופרקטיקות בחיבור ללמידה הרגשית-חברתית (SEL):  משחקים, סרטונים, סיפורים, כרטיסי משימה ועוד.

דוגמה: יחידות הוראה בדגש על סובלנות וקבלת השונות בתוכנית המחודשת

חומרי למידה להרחבה ולהעשרה

[1] מפתח הל”ב – פיתוח וחידוש התכנית: האגף לחינוך יסודי, היחידה לחינוך לחיים בחברה (2021, תשפ”ב)