מערכת החינוך רואה חשיבות עליונה בעיסוק בנושא הנגישות מבחינה רגשית-חברתית-ערכית, כחלק מהעלאה למודעות, הכשרת הלבבות ושינוי התודעה בקרב התלמידים.

מה בין למידה רגשית-חברתית לבין נגישות?

יכולות רגשיות וחברתיות מתפתחות לאורך כל החיים, הן חיוניות להצלחה בתחומי החיים ומאפשרות לפרט לתרום לחברה. חינוך לנגישות הינו הזדמנות חשובה לאימון בגילויי רגישות ואמפתיה לאחר. הזדמנות לחינוך לערכים של קבלת השונות, כבוד ושוויון. הזדמנות לפיתוח עמדה סובלנית מתוך היכרות עם המגוון האנושי והכרה בו. הזדמנות לטיפוח עמדה אקטיבית ויישומה בכל הקשור לעזרה לזולת ולמעורבות חברתית.

למידה רגשית-חברתית דרך התנסות וחקר בנושא הנגישות תאפשר לתלמידים, בכל שלבי הגיל, להתוודע למושגים בסיסיים כגון; מהי מוגבלות? מיהו אדם בעל מוגבלות? מהי נגישות?

ההתנסות המעשית ביצירת סביבה מונגשת, לצד שיח חינוכי, רגשי וחברתי אודות התהליך תאפשר לתלמידים להכיר את האדם מאחורי המוגבלות. למידה הנוגעת ליחסים בין התלמיד לחברה הקרובה לו היא מצע נפלא להסרת חסמים, להפגת חששות ולפתיחות הלב בזמן מפגש עם אדם בעל מוגבלות.

שילוב למידה בנושא נגישות לאורך השנה במגוון תחומי הדעת יקדם את תפקודם של התלמידים כאזרחים תורמים בחברה המבוססת על ערכים של שוויון, כבוד האדם וצדק חברתי.

השיח הרגשי והעשייה החינוכית בנושא נגישות יעודדו את התלמידים לגלות אכפתיות, מעורבות ואמפתיה לזולת, מתוך כך הם אף ילמדו לראות את הסביבה החברתית כמקור סיוע ותמיכה בעת הצורך.

חינוך לנגישות מחנך ומעצב את דור העתיד להיות אזרחים בוגרים עצמאיים, מתחשבים, תורמים ומעורבים.

היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות צוין במוסדות החינוך ב-7-14.12.21

דף נגישות