הידעתם ?

בישראל לומדים הרבה ילדים עולים שחיים עם הורה אחד, בדרך כלל האם, כאשר האב נעדר מהתמונה המשפחתית לצורך פרנסה ומגיע מדי פעם לארץ לביקורים.

תופעה זו מוכרת והיא נקראת “הגירה טרנס לאומית”: מדובר בתהליך ניידות שבו מהגרים שומרים על זיקתם הכלכלית והתרבותית לארץ מוצאם בזמן שהם מבקשים להשתלב בארץ אחרת.

בנוסף להשפעה על התלמיד בתחום הרגשי והלימודי, הוא מקבל גם מסר סמוי אודות חלוקת התפקידים בין בני הזוג. האב מקבל אחריות על הפרנסה והאם מקבלת אחראיות על הקליטה בארץ בכלל, ועל הקשר עם מוסדות חינוך בפרט. בחיי היום יום, היא בעצם ממלאת את התפקידים של שני ההורים.

השתלבותם של תלמידים העולים במערכת החינוך הישראלית תלויה לא רק במשאבים הניתנים אלא גם ביחס, באחריות וברגישות של החברה הקולטת.

לכן האגף מפעיל בשיתוף עם הרשויות מערך גישור בין תרבותי שמטרתו הדרכת צוותי חינוך מצד אחד והעצמה הורית מצד שני. במפגשי הדרכה ההורים העולים מקבלים מידע על מערכת החינוך הישראלית וכלים מותאמים להם למילוי תפקיד הורי מיטבי.