האגף לחינוך קדם יסודי הפך ל’אגף לגיל הרך’ – זה לא רק שינוי קוסמטי של שם האגף. זהו שינוי מהותי, חשוב ומשמעותי המצביע על שינוי תפיסתי ומערכתי ששם דגש על הרצף החינוכי.

רצף חינוכי הוא אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר ליצירת מערכת חינוך איכותית. הרצף החינוכי צריך להיות מושתת על תהליכי ההתפתחות ולמידה של הילדים החל מלידתם, זאת על מנת לקדם הסתגלות ולאפשר חוויה מיטבית שתתרום לתחושות של ביטחון ושל מסוגלות בקרב הילדים והוריהם.

האחריות על הילדים החל מלידתם ועד הגיעם לגיל שש מאפשרת התבוננות הוליסטית על כלל הצרכים של הפעוטות ויצירת מענים מותאמים כשהרצף בין המעון לגן הילדים מאפשר המשכיות שהיא קריטית לתהליכי התפתחות בגיל הזה.

השינוי מצריך למידה מעמיקה של מערך מעונות היום על כל היבטיו ובנייה של תשתית שתאפשר עבודה מיטבית.