כחלק מהתפיסה החינוכית, האגף לחינוך קדם יסודי חרט על דגלו את חשיבות הרצף החינוכי כמרכיב חשוב בחינוך איכותי. עיקר העבודה עד כה הייתה יצירת רצף חינוכי בין הגן לבית ספר ובהקשר לזה נעשו מהלכים רבים עם האגף היסודי על מנת להקל על הילדים והמשפחות את המעבר וההסתגלות לבית הספר.

עם הצטרפותם של מעונות היום למשרד החינוך תפיסת הרצף מקבלת משמעות נוספת וחשובה לא פחות. האחריות על הילדים החל מלידתם ועד הגיעם לגיל שש מאפשרת התבוננות הוליסטית על כלל הצרכים של הפעוטות ויצירת מענים מותאמים כשהרצף בין המעון לגן הילדים מאפשר המשכיות שהיא קריטית בגיל הזה.

האגף לחינוך קדם יסודי יהפוך בקרוב ל'אגף לגיל הרך' – זה לא רק שינוי קוסמטי של שם האגף. זהו שינוי מהותי, חשוב ומשמעותי המצביע על שינוי תפיסתי ומערכתי. השינוי מצריך למידה מעמיקה של מערך מעונות היום על כל היבטיו ובנייה של  תשתית שתאפשר עבודה מיטבית.