מערכת החינוך שואפת לאפשר נקודת פתיחה שוויונית לבוגריה על כל פני הקשת החברתית, במטרה לצמצם פערים חברתיים, כלכליים, סוציו אקונומיים ומגדריים, וכך גם  בתוכניות ההתערבות בבתי הספר של מרום.

לתלמידות יתרונות בתחומי למידה שונים, שיעורי הנשירה שלהן נמוכים יותר וההישגים שלהן במקצועות רבים גבוהים יותר.

תכנית מרום עמלה להגדיל את מספר התלמידות הלומדות מתמטיקה ומדעים באופן מוגבר בבתי ספר במיקוד ולהשפיע לחיוב על מספר הנשים הלומדות תחומים אלו באקדמיה – בהם  רמת ההכנסה גבוהה באופן יחסי ולמנוע נחיתות בשוק העבודה וברמת ההשתכרות של נשים והרחבת הפערים בכלל.

מחקרים מציגים שבקרב אוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, יש אחוז גבוה יותר (ועולה) של בנות הבוחרות בלימודי מתמטיקה ומדעים. אחד ההסברים שהוצע הוא כי באוכלוסיות אלו הלמידה נתפסת כאמצעי לפיתוח קריירה עתידית, ולא ככלי להגשמה עצמית, ולכן אלו יעדיפו יותר מקצועות בעלי ערך גבוה יותר בשוק העבודה.