מערך מו״פ, כצופה אל מעבר לגבעה – מביט במגמות העתיד וקושר אותן גם לנושא המגדרי.

איך מחקרים המעידים על שוני וזהות בין מוחות המינים משתלבים עם ניהול אג׳ילי למשל? ואיך מגמת המשפחות המגוונות משפיעות על החינוך?

מתוך הבנה שעולם החינוך הוא מיקרוקוסמוס של המציאות הקיימת מצד אחד ומחולל מציאות עיתידית מהצד השני, מגמות העתיד נבחנות אחת לצד השניה גם במערכת היחסים בניהן.

אפילו כתבנו על זה סק;ופ מגדר

 

ולא די ב״לדבר על״ – חשוב גם ״לעשות את״

טעימה קטנה מיוזמות חינוכיות המלוות ע״י יחידת החממו״פ במחלקת הפיתוח של מו״פ
כולן מצמצמות פערים מגדריים בשטח, הלכה למעשה:

מדע, למי הוא שייך? 

(*ועוד דוגמאות נוספות ורבות החל מעמ׳ 27 בסק;ופ – ובאתר המו״פ)

לחיי שיוון זכויות מגדריות!