התכנית: “שווה דיבור” – שיח עכשווי בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים, נבנתה על ידי היחידה לשוויון בין המינים באגף היסודי. התכנית מבקשת להטמיע חשיבה מגדרית בבית הספר היסודי באמצעות שלושה צירים: שינוי ארגוני בזירות השונות בבית הספר, הכשרת והדרכת מורות ומורים וסדנאות המוצעות לכיתות ה’-ו’.

התכנית נוצרה מתוך ההבנה כי נושא המגדר נוגע בכל רבדי החיים של התלמידות והתלמידים במרחב הבית ספרי והכיתתי והיות הצוות החינוכי סוכני חיברות משמעותיים בתהליך של שינוי עמדות.

בית ספר שמצטרף לתכנית מתחייב להטמיע חשיבה מגדרית בשתי זירות לפחות, המורות משתלמות בתחום החינוך המגדרי ומודרכות על ידי מדריכות היחידה לשוויון בין המינים בחינוך.

התכנית הסדנאית מותאמת לשלב ההתפתחותי בחיי התלמידים והתלמידות שלב המהווה הזדמנות לדון בסוגיות מגדריות רלוונטיות לחייהם שנוכחות ביומיום שלהם בכל מפגש והתרחשות חברתית. בין הנושאים המוצעים: סטראוטיפים מגדריים, בין מין למגדר, תפקידים במשפחה ועוד.

בתכנית פועלים כ-50 בתי ספר ברחבי הארץ.

היכנסו להתרשם מתכניות נוספות של היחידה.