בריאות היא מושג רב ערכי כוללני, המאגד בתוכו בריאות גופנית, נפשית וחברתית.

מוסד חינוכי, המקדם אורח חיים בריא ופעיל, שם לו למטרה להטמיע הרגלים בריאים ולפעול לקידום שלומות קהילת בית הספר ברמת הפרט, הכתה, והקהילה כולה.

תהליך של שילוב בין עיצוב התנהגות בריאותית, לבין המקצועות ותחומי הדעת יאפשר להפוך את סביבת המוסד החינוכי לסביבה מקדמת בריאות, כל זאת תוך הטמעת המודעות לבריאות נפשית, חברתית וגופנית כזכותו הבסיסית של האדם.

שילוב תחומי הבריאות בא לידי ביטוי במדיניות, במרחבי המוסד ובתוכנית הלימודים הפורמלית והבלתי פורמלית, כמו גם באמצעות פעילויות מקדמות בריאות בשגרה ובחירום.

תכניותינו מתמקדות בארבעה נושאים עיקריים:

תזונה בריאה

הגברת הפעילות הגופנית

טיפוח היגיינה אישית וסביבתית

יצירת סביבה מוגנת לילדים עם אלרגיה למוצרי מזון.

אנו מקדמים אוריינות גופנית בריאותית ופועלים להטמעת תהליכים המטפחים את יכולתו של התלמיד להבין, להעריך וליישם ידע ופעולות הנוגעות לבריאות גופנית ונפשית והקשרים ביניהן.