מחוברים - משלבים כוחות להשפעה משותפת

"מחוברים" - משלבים כוחות להשפעה משותפת

מגזין ‘מחוברים’ מחדש את עלון המינהל הפדגוגי תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
מטרתו לשלב בכתיבה קצרה וממוקדת בין ידע אינפורמטיבי לידע מהותי, לחבר ולהוביל לעשייה משותפת בין אגפי המינהל.
בכל גיליון נקבל הצצה למדיניות אותה מוביל המינהל הפדגוגי ולפעילויות השונות המתרחשות בתוך היחידות.
הגיליון יעשיר את הנושא מנקודות מבט נוספות, כמו עתידנות, ראיונות עם אנשים מעניינים מהתחום ובדיקת הזירות השונות בעולם הכללי.